Home

Privacy Statement

Algemeen
In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door Van Dijk Zakelijk worden gehanteerd. Van Dijk Zakelijk respecteert uw privacy en zorg er voor dat de persoonsgegevens die u aan Van Dijk Zakelijk verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Van Dijk Zakelijk handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Van Dijk Zakelijk richt zich op bedrijven en (overheids)instellingen in de zakelijke en non-profitmarkt. Van Dijk Zakelijk levert boeken en abonnementsgebonden artikelen, zowel folio als digitale producten. Daarnaast verleent Van Dijk Zakelijk ondersteunende diensten. Van Dijk Zakelijk is de handelsnaam van STS B.V. en biedt haar activiteiten aan onder meer via de webshop www.vandijkzakelijk.nl. Van Dijk Zakelijk kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. Van Dijk Zakelijk zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Van Dijk Zakelijk
Bij plaatsing van een bestelling vraagt Van Dijk Zakelijk naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, en worden opgenomen in een persoonlijk account.

Voor welke doeleinden gebruikt Van Dijk Zakelijk persoonsgegevens
Bestellen en leveren: Van Dijk Zakelijk gebruikt persoonsgegevens van u of de door u opgegeven contactpersoon (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (naw-gegevens, e-mailadres) en door u te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres). Ook gebruiken wij persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer).

(Klanten)service: Van Dijk Zakelijk heeft voor u een klantenservice die gebruik maakt van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten. Daarnaast helpt Van Dijk u, met behulp van gegevens door het gebruik van de webshop, bestellingen te plaatsen en af te ronden (naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, webshopinformatie, betalingsinformatie).

Marketingactiviteiten: Van Dijk Zakelijk gebruikt uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij Van Dijk Zakelijk bestelt, kan Van Dijk Zakelijk u per post, e-mail, sms of telefoon informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die door Van Dijk Zakelijk worden aangeboden. Ook kan Van Dijk Zakelijk u informeren over activiteiten van haar ondernemingen via (digitale) nieuwsbrieven (naam, e-mailadres). Als u de nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (088 234 59 00, lokaal tarief) danwel via klantenservice@vandijkzakelijk.nl.

Verbeteren van producten en diensten: Van Dijk Zakelijk gebruikt persoonsgegevens voor managementrapportages, om haar producten en dienstverlening verder te ontwikkelen, de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen (naw-gegevens, bestelgegevens)

Onderzoek en analyse: geanonimiseerde gegevens worden door Van Dijk gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel de kwaliteit van de dienstverlening van Van Dijk te verbeteren.

Fraudedetectie, –preventie, creditscoring  en nakomen wettelijke verplichtingen: Van Dijk Zakelijk gebruikt persoonsgegevens voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen haar onderneming, haar medewerkers en derden. Ook gebruikt Van Dijk Zakelijk persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van haar klanten en om overkreditering te voorkomen. Daarnaast kan Van Dijk Zakelijk persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen
Uw persoonsgegevens worden door Van Dijk Zakelijk aan gelieerde vennootschappen en samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van Van Dijk Zakelijk (de partner wordt hierna aangeduid als bewerker). Daarnaast verstrekt Van Dijk Zakelijk persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna wordt gesproken van derden).
Voor de hosting van de online platformen maakt Van Dijk Zakelijk gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner (bewerker) in Nederland.
Bij de aflevering van leermiddelen per post maakt Van Dijk Zakelijk gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (bewerker).
Bij de aflevering van digitale leermiddelen en e-Books
maakt Van Dijk Zakelijk gebruik van ict-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel (bewerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en e-Book (bewerker).
Bij de facturatie, incassering van betalingen en creditscoring maakt Van Dijk Zakelijk gebruik van betalingsproviders, banken (derden) en incassopartners (bewerker, en derden).
Bij de marketingactiviteiten kan Van Dijk Zakelijk gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (bewerker).
Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is Van Dijk Zakelijk verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoreiten (derden). 

Inzage, correctie en recht van verzet
U kunt zelf in uw persoonlijke account uw persoonsgegevens inzien en aanpassen op www.vandijkzakelijk.nl indien deze onjuist zijn. Daarnaast kunt u contact opnemen met de klantenservice van Van Dijk Zakelijk als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 088 234 59 00 (lokaal tarief) of via klantenservice@vandijkzakelijk.nl. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
Van Dijk Zakelijk waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

Van Dijk Zakelijk slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw klantnummer in combinatie met uw postcode op deze site. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.

Van Dijk Zakelijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Van Dijk Zakelijk bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. Van Dijk Zakelijk houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Functionaris Gegevensbescherming
Van Dijk Zakelijk heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming beheert de registratie van de verwerking van persoonsgegevens door Van Dijk Zakelijk.

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen
Van Dijk Zakelijk kan de informatie in deze privacy verklaring updaten en Van Dijk Zakelijk raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 088 234 59 00, lokaal tarief) of via klantenservice@vandijkzakelijk.nl. 

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring
Deze privacy verklaring valt onder de verantwoordelijkheid van: 

STS B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 9041265, B.T.W. nummer: NL001478230 B01

Cookies
Van Dijk Zakelijk maakt gebruik van cookies op de website www.vandijkzakelijk.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Er bestaan verschillende soorten cookies. 

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van Van Dijk Zakelijk.

Hieronder leest u meer over de cookies die Van Dijk Zakelijk gebruikt en voor welke doeleinden.
Functionele cookies: hiermee zorgt Van Dijk Zakelijk ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:
- Het onthouden van producten die u in de winkelmand hebt geplaatst
- Het onthouden van informatie die u op diverse plaatsen hebt ingevuld zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren
- Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie etc.
- Het afstemmen van de formaat van uw browser op de resolutiegegevens van uw scherm
- Het mogelijk maken om te reageren op onze site

Statistieken/analyse cookies: om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt Van Dijk Zakelijk Google Analytics. Via dit programma kan Van Dijk Zakelijk zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Van Dijk Zakelijk gebruikt statistieken cookies voor:

- Bijhouden van het aantal bezoekers op de site
- Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt
- Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden
- Het optimaliseren van de website

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring
Deze privacy verklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

STS B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 9041265, B.T.W. nummer: NL001478230 B01