Home

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het interne reglement van Van Dijk Zakelijk geeft een aantal regels voor de medewerkers met betrekking tot milieuvriendelijk handelen.

  • Het scheiden van afval, papier en karton, glas, cartridges en toners, restafval;
  • De wijze van het gebruik van schoonmaakmiddelen;
  • De aanschaf van milieuvriendelijke materialen en gerecyclede cartridges en toners;
  • Het eventueel bestrijden van ongedierte;
  • Het gebruik van aardewerk in plaats van plastic servies en koffiebekers;
  • Het zorgvuldig gebruiken van verlichting, computers en elektrische apparatuur.
  • Het stimuleren van onze klanten om over te gaan op electronische facturering omdat dit papiergebruik bespaart.

Omdat Van Dijk Zakelijk de fysieke distributie van haar goederen deels heeft uitbesteed aan het Centraal Boekhuis B.V. te Culemborg, heeft zij met het Centraal Boekhuis afspraken gemaakt over het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal.. Het is algemeen bekend, dat het Centraal Boekhuis zowel intern als extern veel aandacht schenkt aan milieuvriendelijke distributie. Een goed voorbeeld is, dat Van Dijk Zakelijk verplicht is om de dozen waarin zij de goederen aangeleverd krijgt, te retourneren waarna deze hergebruikt worden voor verpakking of, indien beschadigd, worden versnipperd om als opvulmateriaal te worden gebruikt.

Verder voldoet het Centraal Boekhuis aan alle wettelijke verplichtingen en eisen zoals de gemeente Culemborg die stelt. Het gescheiden afval wordt afgevoerd door een erkend bedrijf, de firma Gansewinkel. Ook de vrachtwagens van het Centraal Boekhuis, de Vervoercentrale, voldoen aan alle milieueisen.